Zamknięcie roku w księgach rachunkowych. Na czym polega?

wtorek, 13 wrzesień 2016 20:13 //
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zamknięcie roku w księgach rachunkowych odbywa się na przełomie roku. Czynności, które muszą zostać wykonane, określone są przez Ustawę o rachunkowości. W przypadku, gdy działalność została rozpoczęta w drugiej połowie roku kalendarzowego, sprawozdanie można połączyć z księgami rachunkowymi za rok kolejny.

Harmonogram zamknięcia roku

Osoba odpowiedzialna za zamknięcie powinna sporządzić dokładny harmonogram prac w swojej jednostce kilka miesięcy przed zakończeniem roku. Pierwsze czynności, jakie należy wykonać, to inwentaryzacja lub badanie finansowe przez biegłego rewidenta w przypadku spółek zobowiązanych. Kolejnym elementem jest porównanie wyników inwentaryzacji z saldami kont, a następnie dokonanie korekt, które doprowadzą księgi rachunkowe do rzeczywistych wartości. Zapisy kont wynikowych muszą zostać przeksięgowane na wyniki finansowe, a następnie zamknięte. Zamknięcie to nic innego jak ustalenie salda końcowego. Uzgadnia się także ewidencję syntetyczną z analityczną, a na końcu przygotowuje sprawozdanie finansowe. W Internetowej Księgarni Ekonomiczno-Prawniczej z Wrocławia już niedługo pojawią się publikacje dotyczące zamknięcia roku i ksiąg w roku 2016, z którymi powinny zapoznać się osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe.

Inwentaryzacja

Wyniki spisu inwentaryzacji powinny zostać umieszczone w specjalnie przygotowanych arkuszach spisowych. Każdy arkusz powinien być opisany nazwą oraz numerem. By uniemożliwić podmianę któregoś z arkuszy, zaleca się by podpisane były na przykład przez przewodniczącego komisji, która przeprowadza inwentaryzację. Arkusze muszą zawierać informację o metodzie inwentaryzacyjnej, nazwę jednostki, numer magazynu. Konieczne jest umieszczenie daty spisu z natury, jednostki miary oraz cenę za jednostkę, ilość stwierdzoną w czasie spisu oraz imię i nazwisko osoby, która jest odpowiedzialna materialnie za składniki majątkowe, które podlegają spisowi wraz z podpisem. Różnice inwentaryzacyjne powinny zostać ujęte w zestawieniach. Przyczyny ich powstania ustala się natomiast w protokole, który zawiera również informację o sposobie ich rozliczenia. Drugi sposób to potwierdzenie sald uzyskanych od kontrahentów. Trzeci polega na weryfikacji zapisów z ksiąg wraz ze stanem rzeczywistym.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zawsze na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zawiera ono wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat. Zgodnie z obowiązującą ustawą, w sprawozdaniu należy umieścić objaśnienie stosowanych metod wyceny. Gdy w czasie inwentaryzacji sposób wyceny uległ zmianie w stosunku do lat poprzednich, należy przedstawić tego przyczyny. Najważniejsze elementy sprawozdania to dane o aktywach i pasywach oraz proponowany podział zysku czy pokrycia strat, które zostały stwierdzone.

Skomentuj

Programy dla firm

  • Faktury - program do fakturowania

    Faktury - program do fakturowania

    Program Faktury skierowany jest dla małych i średnich firm, a dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, może być z powodzeniem używany…

Wasze komentarze