Dotacje dla nowych firm w latach 2007 - 2013

poniedziałek, 02 wrzesień 2013 00:00 //
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku), polskie przedsiębiorstwa chętnie sięgają po środki unijne na wsparcie swoich inwestycji.  Aktualny budżet Unii rozpisany został na lata 2007 - 2013, a ponieważ zbliżamy się do końca tego okresu, praktycznie wszystkie środki zostały już rozdysponowane i coraz trudniej pozyskać nowe dotacje. Parlament Europejski pracuje obecnie nad perspektywą budżetową, która określi zasady wsparcia polskich firm ze środków unijnych w latach 2014 – 2020. Szczegóły tej perspektywy oraz zasady dysponowania przyszłymi funduszami unijnymi, znane będą dopiero po 2013 roku.

Jeśli chodzi o dotacje przykładowo na założenie firmy, w 2013 roku roczna alokacja w programie Kapitał Ludzki wynosiła 2223 mln zł, z czego najwięcej środków otrzymały województwa mazowieckie i śląskie, a najmniej - województwo lubelskie. Decyzja o tym, czy dotacja zostanie przyznana, zależy m.in. od przedstawionego pomysłu na biznes oraz dobrze przygotowanego biznes planu. Podczas rozpatrywania wniosków o bezzwrotne dotacje, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę osoby niepełnosprawne i z małych miejscowości oraz osoby w przedziale wiekowym do 25 oraz po 50 roku życia.

Dla osób, które zakładały działalność gospodarczą oraz dla nowych firm, w latach 2009 - 2013 dostępne są następujące programy unijne:

  1. Regionalne Programy Operacyjne,
  2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 6.2 (promocja i wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia),
  3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 3.1 (inicjowanie działalności innowacyjnej),
  4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.1 (wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej),
  5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – działania 311 i 312 (różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - dla osób ubezpieczonych w KRUS oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dla NIE ubezpieczonych w KRUS).

Szczegółowe informacje na tematy związane z pozyskaniem środków unijnych, dostępne są na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy.

Wnioski o dotacje unijne najczęściej składa się w kilku turach o wyznaczonych wcześniej terminach. Zdarza się też, że w ciągu roku organizowana jest tylko jedna tura lub też wnioski składa się nieprzerwanie, przez cały rok. Ponieważ różne formy pomocy mogą się wzajemnie wykluczać, ważne jest wcześniejsze przeanalizowanie wszystkich dostępnych dla danej firmy programów wsparcia oraz wybranie najkorzystniejszego wariantu. Na rynku działa już wiele firm specjalizujących się w doradztwie związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych i czasem warto skorzystać z ich pomocy oraz doświadczenia.

Skomentuj

Programy dla firm

  • Faktury - program do fakturowania

    Faktury - program do fakturowania

    Program Faktury skierowany jest dla małych i średnich firm, a dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, może być z powodzeniem używany…

Wasze komentarze