Czym jest ubezpieczenie NNW i czy rzeczywiście jest potrzebne? Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania

piątek, 24 luty 2017 20:48 //
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Człowiek nie jest w stanie uchronić się przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych, ale może zabezpieczyć się przed ich finansowymi konsekwencjami. Taką możliwość stwarza ubezpieczenie NNW dostępne w ofercie każdego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) należy do grupy ubezpieczeń osobowych, podobnie jak ubezpieczenia na życie. Na ich wykupienie nie decyduje się wiele osób z uwagi na konieczność opłacania dodatkowej składki. Zdarzają się jednak nieprzewidziane wypadki losowe i w takich przypadkach ubezpieczenie NNW może okazać się bardzo przydatne.

Czy ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Nie ma obowiązku posiadania polisy. Wyjątek stanowią niektóre grupy podmiotów prawnie zobligowanych do jej wykupienia. Dotyczy to m.in. klientów biur podróży, zawodników sportowych, wolontariuszy, żołnierzy, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu czy osób skazanych, wykonujących nieodpłatną pracę na cele społeczne.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia NNW?

Ubezpieczenie NNW pozwala ubezpieczonemu lub osobom uposażonym (tj. upoważnionym) uzyskać finansowe wsparcie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Przedmiotem ubezpieczenia są więc skutki nieszczęśliwych wypadków, które polegają na trwałym/częściowym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia odpowiadającego za trwały uszczerbek lub śmierć.

Jakie świadczenia wchodzą w skład ubezpieczenia NNW?

Zakres świadczeń wchodzących w skład ubezpieczenia NNW może różnić się w zależności od oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zwykle podstawowymi świadczeniami wypłacanymi z ubezpieczenia NNW są m.in.:

 1. przy uszczerbku oszacowanego na 100% i w przypadku śmierci – pełna suma ubezpieczenia;
 2. w przypadku częściowego uszczerbku – kwota proporcjonalna do stopnia inwalidztwa, czyli procent sumy ubezpieczenia adekwatny do wysokości procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Od czego zależy wysokość odszkodowania w ramach ubezpieczenia NNW?

Wysokość odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela zależy przede wszystkim od wysokości sumy ubezpieczenia oraz od procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w ramach ubezpieczenia NNW?

Istnieje lista następstw nieszczęśliwych wypadków, za które ubezpieczyciele nie odpowiadają. Dotyczy to najczęściej wypadków, do których doszło:

 1. w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających i substancji psychotropowych – jeśli miało to wpływ na zaistnienie wypadku;
 2. podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego nieposiadającego uprawnień;
 3. w ramach uczestnictwa w bójce oraz w związku z popełnieniem / usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa;
 4. w związku z popełnieniem / usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa;
 5. na skutek aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wyjątkowego, itp.

O wyłączeniach zdarzeń związanych z ubezpieczeniem NNW można dowiedzieć się z OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Wykupienie ubezpieczenia NNW, chociaż nie uchroni przed zdarzeniami losowymi powodującymi śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu, pozwoli uzyskać odszkodowanie poprawiające byt ubezpieczonego lub rodziny w razie trwałej/częściowej niezdolności do pracy albo śmierci. Ubezpieczenie NNW stanowi więc zabezpieczenie finansowe, które jest potrzebne.

Skomentuj

Programy dla firm

 • Faktury - program do fakturowania

  Faktury - program do fakturowania

  Program Faktury skierowany jest dla małych i średnich firm, a dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, może być z powodzeniem używany…

Wasze komentarze